Acreditarea spitalelor este o masura de importanta strategica in dezvoltarea sectorului spitalicesc. Accesul la servicii spitalicesti de talie europeana, cu conditii de confort sporit, echivalente cu cele existente deja la nivel european, va fi posibil in masura in care toti  beneficiarii acreditarii spitalelor (guvern, consilii locale, spitale, organizatii non-guvernamentale, asociatii ale pacientilor) vor conlucra iar aportul lor in ceea ce priveste calitatea va fi unul substantial.

Analiza referintelor, standardelor, criteriilor si indicatorilor conduce la ideea ca pregatirea institutiei in vederea acreditarii este un proces complex a carui gestionare presupune un grad sporit de atentie. O abordare pripita si nesistematica ar putea conduce la serioase perturbari in activitatea institutiei. O buna planificare va ajuta la anticiparea problemelor ce se pot ivi si va asigura o adaptare la schimbare mult mai rapida.

Oricare ar fi strategia de dezvoltare institutionala – ce presupune pe langa un set de programe, bugete, proceduri, reorganizarea resurselor spitalului si motivarea angajatilor in atingerea obiectivelor – ea trebuie sa asigure o navigare dibace printre «Scylla supravietuirii» in situatii de criza cum este cea cu care economia mondiala se confrunta in prezent şi «Caribda acreditarii».

Pregatirea institutiei noastre in vederea acreditarii CoNAS este abordata ca un proiect integrat Strategiei de dezvoltare institutionala, care la randul sau, este gandit ca un cluster de subproiecte interdependente, subsumate proiectului general, cu utilizarea instrumentelor si metodologiilor specifice managementului de proiect.

Stadiul procesului de acreditare:

  • s-a constituit – prin decizie – echipa interna pentru acreditare si coordonatorul acesteia;
  • s-au parcurs intreaga documentatie cu privire la procesul de acreditare;
  • a fost transmisa cererea de inscriere in procedura de acreditare catre autoritatea tutelara CONSILIUL JUDETEAN IASI, cererea primind aviz favorabil;
  • a fost transmisa – in 14.03.2011 – cererea de inscriere in procedura de acreditare Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.
  • cererea a fost luata in evidenta CoNAS:Evidenta cereri de inscriere in procedura de acreditare
  • a fost programata vizita de evaluare:Plan anual de acreditare a spitalelor
  • membrii comisiei se intrunesc cu regularitate saptamanala.