MANAGER GENERAL

Prof. Univ. Dr. Carmen Mihaela DOROBĂŢ

Declaraţie de avere || CV

DIRECTOR MEDICAL

Conf. Univ. Dr. Carmen MANCIUC

Declaraţie de avere || CV

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Cristina NASTASE

”Era evaluarii si responsabilitatii”, în care accentul este pus pe calitate, eficacitate si echitate în acordarea serviciilor a redefinit rolul spitalului modern si a introdus în practica noi concepte. Impactul acestei viziuni s-a rasfrânt si asupra cheltuielilor sistemului de sanatate impunând diversificarea si utilizarea de noi metode de finantare a serviciilor spitalicesti, care sa aiba ca baza performanta si calitatea serviciilor oferite pacientilor.

Serviciul economic al Spitalului are o importanta deosebita. Rapoartele puse la dispozitia echipei manageriale de catre acest serviciu directioneaza eforturile pentru acumulari cantitative sau calitative în cadrul organizatiei. Pe de alta parte, indicatorii obtinuti de la serviciul economic arata zonele “negre” unde urmeaza ca eforturile manageriale sa se concentreze pe reducerea pierderilor.

În acest sens, Ec. Cristina NASTASE si-a structurat activitatea pe doua coordonate majore: îmbunatatirea alocarii resurselor concomitent cu eficientizarea utilizarii lor si controlul utilizarii resurselor (Sistemul de Control Managerial Intern). Principiul în jurul caruia îsi construieste aceasta activitate este cel al responsabilitatii si transparentei în administrarea si utilizarea fondurilor de care dispune Spitalul.

Printre obiectivele financiar-contabile ale Spitalului se numara:
– planificarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor legate de modernizarea institutiei (acreditare, remodelarea sistemului prin situarea pacientului în centrul acestuia, dezvoltarea unor instrumente manageriale care pot creste performanta);
– majorarea semnificativa a resurselor destinate dezvoltarii în domenii precum resursele umane, infrastructura fizica, sistemul informatic si de comunicare, echipamentele si aparatura medicala.
– atragerea de fonduri suplimentare si a utilizarii lor în scopul cresterii calitatii serviciilor oferite pacientilor, prin implicarea activa a reprezentantilor autoritatilor locale.

BIROUL RESURSE UMANE
Sef Birou Jr. Anisoara Pocnet

Obiectivul major al Spitalului în ceea ce priveste Resursele umane este adaptarea acestora la evolutia pe termen mediu a institutiei, prin asigurarea cu personal, formarea si dezvoltarea acestuia, motivarea si mentinerea lui.

BIROUL ACHIZITII
Sef Birou Ec. Carmen URSACHE

Scopul Biroului Achizitii Publice si Contractari este asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, promovarea concurentei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea acestora, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica.

Asigurarea completa, continua si oportuna a tuturor structurilor medicale si administrative ale spitalului cu produsele, serviciile si lucrarile necesare, impune stabilirea unei delimitari cât mai exacte a pasilor de urmat si a responsabilitatilor în fiecare etapa a circuitului de achizitie, de la initiere pâna la finalizarea acestuia.

Necesitatea îmbunatatirii activitatilor circumscrise procesului de aprovizionare cu bunuri, servicii si lucrari reclama statuarea unor principii de baza pentru derularea activitatii stucturilor de achizitii în relatia cu beneficiarii solicitanti din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase ”Sf. Parascheva“ Iasi, precum si cu furnizorii/prestatorii de servicii ai unitatii medicale.

COMPARTIMENTUL TEHNIC
Sef compartiment Jr. Virgil MANOLACHE
Responsabil tehnic Ing. Gabriela Elena UNGUREANU

Compartimentul tehnic este un compartiment-suport în spital pentru asigurarea unor servicii medicale eficiente. Printre multiplele sale atributii legate de mediul de îngrijire (aprovizionarea sectoarelor, întretinerea echipamentelor, igiena alimentatiei, circuitul lenjeriei, igiena spatiilor, circuitele de transport, managementul deseurilor, prevenirea incendiilor) se numara si asigurarea calitatii serviciilor hoteliere si asigurarea securitatii personalului medical, a pacientilor si a bunurilor.

Performanta în activitatea medicala este indisolubil legata de confortul pacientului. În afara unui tratament medical corespunzator si eficient, necesar recuperarii capacitatii fiziologice a pacientului, confortul pacientului este asigurat si de serviciile auxiliare dar cu o importanta covârsitoare, în functie de tipul tratamentului aplicat. Un somn odihnitor, însotit de o alimentatie corespunzatoare care sa contina principiile nutritive necesare si adecvate situatiei patologice a pacientului, este de un ajutor nepretuit în tratarea multor afectiuni si ridica atât gradul de apreciere al pacientului fata de institutia în cauza cât si eficienta tratamentului medicamentos, fizioterapic aplicat. În ceea ce priveste politica de securitate, respectarea integritatii fizice sau psihice a personalului angajat si a pacientilor în institutie, reprezinta o prioritate a conducererii spitalului.

SERVICIUL STATISTICA-INFORMATICA MEDICALA
Sef serviciu D. FRUNZA


Serviciul SIM este un compartiment functional organizat ca serviciu în subordinea directa a Managerului, având ca obiect de activitate administrarea, gestionarea si mentinerea resurselor (hardware, software si comunicatii) implicate în realizarea obiectivelor informatice ale institutiei:
– STATISTICA MEDICALA – culegerea, clasificarea, descrierea, analiza, interpretarea, prezentarea, criptarea si transmiterea la distanta a datelor medicale.
– INFORMATICA MEDICALA – managementul informatiilor, exclusiv din urmatoarele arii de provenienta: informatii referitoare la pacient (curente si din istoricul medical al pacientului); informatii referitoare la stiinta medicala; informatii despre sistemul de îngrijire a sanatatii.

SERVICIUL CPIAAM (compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale)

Coordonator: Dr. Irina TEODORESCU, medic primar epidemiologie

STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Coordonator: Asist. Univ. Dr. Eduard V. NASTASE, medic specialist boli infecţioase