Birou programări internare

Telefon: +40232 267719 interior 121

CRITERIUL DE PRIORITIZARE a pacientilor pe lista de asteptare este ordinea cronologica a adresarii acestora la biroul de programari al spitalului, cu respectarea urgentelor medicale.

Consultaţi rubricile de mai jos pentru informaţii legate de internarea în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi.

ASIGURAŢI

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie sau a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Exceptie fac urgentele medicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesita izolare si tratament.

URGENŢELE MEDICALE

INTERNAREA DE URGENŢĂ

In cazul in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta o urgenta medicala.

La solicitarea pacientului care nu are calitate de asigurat, se poate continua spitalizarea, dupa semnarea de catre acesta a unui ANGAJAMENT DE PLATA, document prin care pacientul se angajeaza sa suporte cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioda spitalizarii.

 1. BILET DE TRIMITERE de la medicul de familie sau medicul specialist
 2. CERTIFICATUL DE NASTERE – pentru copiii sub 14 ani
 3. BULETINUL / CARTEA DE IDENTITATE
 4. DOVADA CALITATII DE ASIGURAT:
  • Angajati: Adeverinta de la locul de munca
  • Pensionari:  Cupon de pensie
  • Someri:  Adeverinta de somaj
  • Persoane fara venit
   • coasigurate: Dovada de coasigurat
   • neasigurate: Chitanta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau, pentru cazurile sociale, adeverinta de la Primaria locala care certifica lipsa oricarui venit.
  • Copii sub 14 ani: Adeverinta de elev
  • Tineri 14-18 ani: Adeverinta de elev sau student
  • Studenti cu varsta cuprinsa intre 18-26 de ani
   Adeverinta emisa de unitatea de invatamant pe care o frecventeaza.
 5. Card de asigurat sau adeverinta emisa de CJAS 

Nota
La indicatia medicului sef de sectie, copiii pot fi internati cu insotitor. Spitalizarea insotitorului este gratuita pentru copiii in varsta de pana la 3 ani iar dupa aceasta varsta pentru insotitor se plateste o taxa zilnica de cazare.

Vă recomandăm să aveţi cu dumneavoastră, la internare, următoarele obiecte necesare menţinerii igienei personale:

pieptene / perie de par;

prosop, burete si sapun ;

periuta si pasta de dinti ;

crema si aparat de barbierit;

Medicatia pe care o luati in mod curent (inclusiv medicamentele naturiste sau fara prescriptie) astfel incat medicul curant sa poata obtine o imagine completa a anamnezei.

Obiectele de valoare (bani, bijuterii, alte bunuri personale valoroase, documente importante) nu se pastreaza cu dvs. in spital.  Pacientii sunt rugati sa trimita acasa – prin intermediul rudelor – bunurile personale de valoare.

In cursul spitalizarii – in functie de afectiunea pe care o aveti – veti fi supus unor manevre medicale (injectii, transfuzii, perfuzii, punctii), unor investigatii paraclinice (recoltarea de probe biologice, radiografii, radioscopii, ecografii) necesare stabilirii diagnosticului si conduitei terapeutice si veti fi solicitat sa furnizati informatii epidemiologice (cu privire la  bolile transmisibile).

Pentru acele interventii in cursul carora pot aparea reactii adverse si efecte nedorite, independente de actul medical, trebuie sa primim acordul dvs. Acest lucru se face prin semnarea unui PROTOCOL, dupa ce in prealabil ati fost informat cu privire la respectiva interventie sau manevra medicala.

Comunicati neintarziat personalului medical orice problema apare pe durata tratamentului. Informati medicul curant si asupra altor tratamente (tratamente homeopatice, etc.) care ar putea influenta tratamentul nostru.

Discutati deschis cu doctorul, asistenta, asistentul social sau terapeutul. Acestia va vor asculta cu toata atentia si va vor oferi explicatii si lamuriri referitoare la orice subiect care v-ar putea fi neclar.

Comunicati personalului spitalului numele, adresa si numarul de contact ale rudei dvs. celei mai apropiate.

Tot personalul angajat in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi este obligat:

 • sa respecte principiul apararii intimitatii, confidentialitatii si utilizarii responsabile a informatiilor obtinute in actul exercitarii profesiei;
 • sa solicite informatii despre viata privata a pacientului doar in cazul in care acestea sunt relevante pentru actul medical; odata ce aceste informatii au fost obtinute, personalul angajat sau voluntar pastreaza confidentialitatea asupra lor;
 • sa pastreze confidentialitatea atunci cand prezinta un caz in mass media;

In anumite situatii, personalul medical poate dezvalui informatii confidentiale, cu acordul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia.

Personalul angajat  poate dezvalui informatii confidentiale fara acordul pacientilor in anumite situatii de exceptie, cum ar fi: activitatea in echipa pluridisciplinara de terapie, cand acest lucru este prevazut prin lege, cand este pusa in pericol viata pacientului si/sau a altor persoane, cand se transfera cazul catre alt furnizor de servicii sociale.

In aceste situatii Spitalul informeaza pacientul, in masura posibilitatii, despre incalcarea confidentialitatii si despre posibilele consecinte.

Accesul la dosarele pacientilor si transferul acestora se realizeaza astfel incat să se asigure protectia informatiilor confidentiale. Accesul la dosarele pacientilor este permis profesionistilor care lucreaza in echipa multidisciplinara de terapie, supervizorilor activitatii medicale si altor persoane autorizate in cazurile prevazute de lege. La cerere, pacientii pot avea acces la informatiile din propriile dosare, in masura in care acestea servesc intereselor lor si nu prejudiciaza alte persoane. La incheierea serviciilor medicale, personalul implicat in furnizarea acestor servicii are responsabilitatea de a arhiva dosarele pacientilor pentru a asigura accesul la informatie in viitor si protectia informatiilor confidentiale.

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

In cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinand pacientilor, apartinatorilor si medicilor (“dumneavoastra” sau “ale dumneavoastra”). Datele cu caracter personal sunt inforrnatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este edactata in conformitate cu Legea nr. 677/200l pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul de a va furniza informatii cu privire la modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare in calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

– In cazul pacientilor: In scopul indeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv in scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza in interesul persoanei vizate;

– In cazul medicilor: In scopul indeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

In vederea indeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv in scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru imbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si in scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare de pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. In cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare de pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (in cazul pacientilor).

Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati in functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr.677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege in domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este perrnisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conditiile si limitele legii. In plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat,precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nernultumiri legate de modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.

DREPTURILE ASIGURATILOR

 • sa-si aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile legii si ale contractului-cadru;
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 • sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • sa beneficieze de dispozitive medicale;
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contributie personala si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

OBLIGATIILE ASIGURATILOR

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planifiare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

DREPTURILOR PACIENTILOR

EXTRAS din LEGEA NR. 46/2003

 • Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

INFORMATIA MEDICALA

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

CONSIMTAMANTUL

PRIVIND INTERVENTIA MEDICALA

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
 • In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 • Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

VIATA PRIVATA

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 • In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

TRATAMENT SI INGRIJIRI MEDICALE

 • In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.
 • Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat. Se excepteaza de la aceste prevederi cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 • Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

IN ATENTIA PACIENTILOR !

Prezenta in spitalul nostru va ofera posibilitatea de a beneficia de o asistenta medicala recunoscuta la nivel local si national. Pentru ca ingrijiriile medicale ce se acorda sa fie eficiente, va rugam sa sprijiniti straduintele noastre in acest sens, prin respectarea urmatoarelor obligatii impuse de Regulamentul intern al Spitalului.

PERIOADA DE SPITALIZARE

 • pacientul ramane internat in Spital pe toata durata necesara recomandata de medicul curant;
 • nu este permisa parasirea Spitalului fara acordul scris al medicului; in anumite conditii – prevazute de Regulamentul intern al Spitalului – poate solicita invoire de la medicul curant;
 • pacientii nu au voie sa paraseasca saloanele sau sa faca vizite in alte saloane fara permisiune;
 • iesirea sau plecarea din sectie se face numai cu permisiune medicala.
 • pentru deplasari la diferite servicii anexe ale spitalului pentru consultatii interclinice pacientii vor fi insotiti de un cadru sanitar si vor fi protejati cu halat de molton (personal sau din dotarea salonului);

TINUTA

 • tinuta obligatorie in spital este pijamaua / camasa de noapte;
  cu ocazia internarii, pacientii sunt obligati sa predea hainele si efectele personale spre pastrare in Garderoba Spitalului si sa imbrace hainele oferite de Spital; Spitalul nu raspunde de obiectele de valoare depozitate la Garderoba sau in salon;
 • cu permisiunea medicului curant, pacientii pot folosi lenjerie de corp personala, inclusiv capot si papuci.
 • lenjeria personala va fi aranjata in noptiera de langa pat fiind interzisa amplasarea acesteia in alte locuri din salon.

IGIENA PERSONALA

 • spalarea frecventa a mainilor este cel mai eficient mod de a preveni infectiile intraspitalicesti: la intrarea si iesirea din salon; dupa folosirea grupului sanitar; inainte si dupa masa; dupa diverse activitati, etc.
 • pacientii vor efectua zilnic igiena generala exceptand cazurile speciale (ex. cei imobilizati la pat) cand se va efectua igiena partiala cu ajutorul personalului.

ALIMENTE SI PROGRAMUL DE MASA

 • daca urmati o dieta speciala, informati medicul curant sau asistenta medicala care se ocupa de dvs.;
 • alimentele perisabile se tin numai la frigider, in borcane sau recipiente cu capac;
 • alimentele degradate vor fi aruncate zilnic de catre bolnavi, apartinatori sau infirmiera de serviciu (dupa prealabila informare a pacientului);
 • masa nu va fi servita decat in orele rezervate pentru aceasta:

PROGRAM DE MASA

MIC DEJUN: 8.00 – 8.30
PRANZ: 13.00 – 14.00
CINA: 18.30 – 19.00

 • sfatuim apartinatorii si vizitatorii sa evite introducerea in spital a oricarui tip de aliment; spitalul nu-si asuma raspunderea pentru eventualele reactii adverse pe care pacientii le-ar putea avea din cauza alimentelor care nu au fost pregatite sau furnizate de catre Spital.

ORELE DE ODIHNA

 • pacientii sunt obligati sa respecte cu strictete orele rezervate odihnei.

INGRIJIRI SI TRATAMENT

 • pacientii trebuie sa declare in mod sincer în fata medicilor simptomele, antecedentele heredocolaterale (afectiuni care fac referinta la starea de sanatate din cadrul familiei) si personale, pentru ca acestia sa aiba posibilitatea de a se orienta in fata bolii;
 • pacientii vor respecta cu strictete instructiunile personalului medical in ce priveste tratamentul;
 • indeplinirea prescriptiilor medicale, executarea procedurilor terapeutice sunt obligatorii;
 • pacientii trebuie urmeze procedurile de investigatie, fara sa le amane de pe o zi pe alta, pentru a se putea stabili cat mai repede diagnosticul;
 • pacientul va coopera la efectuarea procedeelor de diagnostic;
  va respecta circuitele functionale ale sectiei si ale spitalului astfel incat sa nu transmita boala si altor pacienti si nici sa nu se contamineze cu infectii pe perioada internarii;
 • pacientul va accepta sa ia medicamentele in prezenta unui cadru medical pe toata durata internarii, conform prescriptiilor medicului curant si va respecta programul de administrare;
 • pacientii nu pot pretinde tratamente sau medicamente neprescrise;
 • pacientul va respecta programul sectiei in care este internat (de investigatii, de tratament, de vizita);
 • pacientul va respecta indicatiile personalului in legatura cu instructiunile de protejare a perfuziilor, pansamentelor si modul de purtare a sondelor, tuburilor de dren, etc.
 • imediat ce constata ca a intervenit o schimbare deosebita in starea sa de sanatate (febra, diaree, dureri de orice tip, etc.) pacientul va informa imediat personalul medical.

TIMPUL VIZITEI MEDICALE

 • in timpul vizitei, pacientul va astepta linistit in patul sau pana cand ii va veni randul, fara sa deranjeze, prin discutii sau convorbiri cu alti pacienti, activitatea medicilor si asistentelor;
 • este interzisa folosirea telefonului mobil in timpul vizitei.

CURATENIE SI PATRIMONIU

 • pacientii sunt responsabili pentru pastrarea curateniei, ordinii si integritatii obiectelor sanitare, mobilierului si lenjeriei din dotarea salonului si din incaperile anexe ale sectiei sau din incinta spitalului;
 • pacientul va pastra curatenia in incinta spitalului (salon, pavilion, curte) si integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului;
 • in cazul constatarii deteriorarii sau lipsei unor bunuri/ obiecte, se va obliga sa plateasca contravaloarea lor;
 • pacientii se vor informa de la personal cum se colecteaza deseurile menajere si medicale;
 • este obligatorie depozitatea resturilor alimentare si a materialelor sanitare utilizate pentru tratamentul pacientilor doar in spatiile si recipientele destinate acestui scop;
 • introducerea si consumul de tigari, alcool, droguri sunt strict interzise in Spital.

Ziua si ora externarii va vor fi comunicate cu o zi inainte de catre medicul curant.

  • anuntati familia / ruda cea mai apropiata de faptul ca urmeaza sa fiti externat; daca nu dispuneti de telefon mobil, solicitati ajutorul personalului spitalului;
  • daca beneficiati de ingrijiri la domiciliu, anuntati-va furnizorul de ingrijiri la domiciliu de faptul ca vi se va face externarea;
  • solicitati BILETUL DE EXTERNARE in dublu exemplar; un exemplar il veti prezenta medicului de familie pentru inregistrare si eliberarea eventualelor retete medicale;
  • daca aveti nevoie de un CERTIFICAT MEDICAL pentru angajatorul dvs. solicitati acest lucru la externare;
  • interesati-va daca aveti nevoie de TRATAMENT PRELUNGIT;

lamuriti-va pe deplin lucrurile ce tin de MEDICATIE: pentru ce anume este medicatia, cat de des si pentru cat timp trebuie sa o luati; daca aveti neclaritati, intrebati medicul curant inainte de plecarea din Spital.