Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi, având inițial 70 de paturi, a  inceput activitatea la 1 septembrie 1911, sub numele de “Spitalul de Boli Infectioase – Izolarea”, când se înregistrează si primele cazuri de febră tifoidă, confirmate ulterior. Adaptat la nevoile medicale ale societății, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și-a mărit capacitatea, primește pacienți din toată Regiunea Moldovei dar și din restul țării și este în proces continuu de modernizare a serviciilor medicale punând  pe primul loc pacientul și aparținătorii acestuia. În prezent spitalul numără 6 secții organizate în sistem pavilionar, cabinete medicale integrate cu un număr 47 medici specialiști în boli infecțioase  microbiologie,  medici ATI, epidemiologi, pneumologi, dermatovenerologi, oreliști, gastroenterologi.

Pentru mai multe detalii despre istoricul spitalului vă rugăm să consultați broșura (PDF).


Acreditarea spitalelor este o masura de importanta strategica in dezvoltarea sectorului spitalicesc. Accesul la servicii spitalicesti de talie europeana, cu conditii de confort sporit, echivalente cu cele existente deja la nivel european, va fi posibil in masura in care toti  beneficiarii acreditarii spitalelor (guvern, consilii locale, spitale, organizatii non-guvernamentale, asociatii ale pacientilor) vor conlucra iar aportul lor in ceea ce priveste calitatea va fi unul substantial.

Analiza referintelor, standardelor, criteriilor si indicatorilor conduce la ideea ca pregatirea institutiei in vederea acreditarii este un proces complex a carui gestionare presupune un grad sporit de atentie. O abordare pripita si nesistematica ar putea conduce la serioase perturbari in activitatea institutiei. O buna planificare va ajuta la anticiparea problemelor ce se pot ivi si va asigura o adaptare la schimbare mult mai rapida.

Oricare ar fi strategia de dezvoltare institutionala – ce presupune pe langa un set de programe, bugete, proceduri, reorganizarea resurselor spitalului si motivarea angajatilor in atingerea obiectivelor – ea trebuie sa asigure o navigare dibace printre «Scylla supravietuirii» in situatii de criza cum este cea cu care economia mondiala se confrunta in prezent şi «Caribda acreditarii».

Pregatirea institutiei noastre in vederea acreditarii CoNAS este abordata ca un proiect integrat Strategiei de dezvoltare institutionala, care la randul sau, este gandit ca un cluster de subproiecte interdependente, subsumate proiectului general, cu utilizarea instrumentelor si metodologiilor specifice managementului de proiect.

Stadiul procesului de acreditare:      


În Spitalul Clinic Boli Infectioase Iasi este implementat un SISTEM DE MENAGEMENT INTEGRAT – Calitate-Mediu-Sanatate si Siguranta Muncii- certificat ISO, fapt care indica adoptarea unor norme interne de buna practica (conform standardelor internationale) si orientarea tuturor componentelor sistemului de management (informational, organizatoric, decizional, uman si metodologic – managerial ) catre calitate, eficienta si performanta.