Dinamica cu totul particulară pe care o înregistrează la acest moment pandemia contemporană, amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate generate de faptul că astăzi persoane şi mărfuri circulă tot mai liber şi mai rapid pe glob şi acest fapt favorizează răspândirea bolilor infecţioase, constituie motive temeinice de vigilenţă și îngrijorare.

Capacitatea de detecție a amenințărilor de natură biologică, precum și capacitatea de răspuns rapid și intervenție pentru limitarea efectelor bolilor transmisibile asupra sănătății populației, constituie provocări şi preocupări ce conferă domeniului de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Iaşi o importanţă strategică.

Apariția și răspândirea bolilor transmisibile, procesele biologice complexe care determină modificarea în timp schimbarea a tiparelor bolilor infecțioase sau apariția unor agenți patogeni noi, impun supravegherea epidemiologică și microbiologică – prin metode specifice – a bolilor infecțioase transmisibile și a evenimentelor  care pot avea un impact major asupra sănătății publice.

În domeniul bolilor infecțioase, în Regiunea Nord-Est spitalul nostru este singurul spital universitar cu adresabilitate consistentă, existând chiar oportunitatea de a obține monopolul în regiune asupra patologiei infecțioase.

Motivul este dat și de următoarele considerente:

Spitalul este parte integrantă a ACADEMIEI EUROPENE HIV / SIDA ŞI DE BOLI INFECŢIOASE, Filială ştiinţifică şi de cercetare a INSTITUTULUI NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE “Prof. dr. Matei Balş” Bucureşti.

Prin participarea activă la elaborarea şi fundamentarea ştiinţifică şi profesională a strategiilor de politică în domeniul Boli Infecţioase, spitalul are rol şi statut de FOR METODOLOGIC REGIONAL ÎN SPECIALITATEA BOLI INFECŢIOASE ŞI HIV / SIDA.

Spitalul desfăşoară de activităţi directe de cercetare, evaluare şi monitorizare a rezistenţelor microbiene, a circulaţiei acestora în teritoriu cu scopul creşterii calităţii actului medical şi a serviciilor medicale oferite pacienţilor prin implementarea în practica medicală a rezultatelor cercetării clinice şi de laborator.

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare este unul din punctele esenţiale ale orientării clinice, medicii specialişti remarcându-se prin intervenţii de substanţă în cadrul meselor rotunde, simpozioanelor, conferinţelor, lucrărilor publice din ţară şi din străinătate, în manuale şi cărţi de specialitate care tratează subiecte importante ale patologiei de specialitate.

DESCRIEREA POPULAŢIEI  ŢINTĂ

BAZINUL POPULAȚIONAL

Persoanele

din Regiunea Nord-Est a României

 3.209.206 locuitori

POPULAŢIA  DESERVITĂ

Persoanele cu patologie infecţioasă din arealul Nord-Est al României precum și

  • URGENŢELE DE PROFIL din areal (meningococemia; obs. meningoencefalită; sindrom de deshidratare severă; tetanos; leptospiroza; botulism; rabia; difteria; tuse convulsivă; comă hepatică în hepatita acută virală A, B; malaria de import; sepsis)
  • persoanele din arealul de Nord-Est al României confirmate cu infecţie HIV – evaluare clinică şi imuno-virusologică, monitorizarea evoluţiei clinice şi paraclinice
  • persoanele cu hepatită cronică B şi C din arealul de Nord-Est al României – monitorizare

NIVEL JUDEȚEAN

  • persoanele din județul Iași pentru profilaxie antirabică

CARACTERISTICI ADMINISTRATIVE

  • unitate sanitara cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care participă potrivit competenţelor stabilite, la asigurarea starii de sanatate a populaţiei judeţului Iaşi precum şi din judeţele limitrofe, (proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe fiind de peste 20%) prin servicii medicale cu grad mare de complexitate (de îngrijire, preventive, curative, de recuperare şi paleative).
  • spital de monospecialitate – monoprofil Boli Infecţioase – şi are statut de clinică universitară, majoritatea medicilor spitalului fiind cadre didactice ale Universitaţii de Medicina şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi.
  • număr total de 300 paturi spitalizare continuă (adulți și copii) și 10 paturi spitalizare de zi; conform Ordinul Ministrului Sanataţii nr. 1408/2010 privind clasificarea spitalelor, este Spital de CATEGORIA II M, având un nivel înalt de competenţa, dotare şi încadrare a resurselor umane.

MONITORIZAREA INFECŢIEI CU HIV

Spitalul este CENTRU REGIONAL PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI MONITORIZAREA INFECŢIEI CU HIV din arealul Nord-Est al României şi cuprinde un compartiment pentru infecţia HIV-SIDA. Pacienţii cu HIV-SIDA manifestă o deficienţă imună – mai mult sau mai puţin  accentuată – cu limitarea posibilităţilor  de  apărare  prin  mijloacele  biologice  naturale,  proprii, faţă  de  infecţii. Aceşti pacienţi sunt deosebit de vulnerabili în contractarea unor infecţii, prin mecanisme de  transmitere a infecţiei corelabile cu agresiunile din mediul spitalicesc.

SERVICII MEDICALE

MODUL DE ACORDARE A SERVICIILOR MEDICALE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Începând cu data de 1 aprilie, au intrat în vigoare Normele de aplicare ale HG 140/2018, prin care este reglementat modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada stării de urgență (Ordinul comun MS/CNAS nr. 539/437/31.03.2020), precum și Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative (Ordinul CNAS nr. 438/31.03.2020). Cele două ordine au fost publicate atât în Monitorul Oficial, cât și pe pagina de Internet a CNAS (www.cnas.ro).

SPITAL DE FAZA I – ATRIBUȚII

Ordinul nr. 533/2020 emis de Ministerului Sănătății prevede implicarea etapizată a spitalelor în asigurarea asistenței medicale pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, în prima fază, pacienţii pot fi izolaţi în spitalele de boli infecţioase cu secţii de terapie intensivă, care sunt organizate tot pe model pavilionar. Scopul este prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19 şi asigurarea accesului la tratament imediat în condiţii de izolare considerând modelul pavilionar al infrastructurii spitaliceşti (sursa: Agerpres).

După reorganizarea ca spital COVID de faza I, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Iaşi are un număr de 209 paturi – 200 paturi pentru pacienții Covid adresați clinicii și 9 paturi în COMPARTIMENTUL DE TERAPIE INTENSIVĂ.